quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008

EMOCIONADO QUEDEI

Buscando nos arquivos dos coléxios de Pontevedra, atopei isto:

Isa é a portada da redacción. Para quen non tivo ocasión de escoitala, transcribo-a aquí. Así poderán os lectores aprezar o avanzado da composición para un neno de 3º de grao elemental, que debeu ser cando a escribiu:

Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia, y una vivienda, y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Yo me esforzaré principalmente para que la familia esté atendida y la vivienda se pueda conseguir y para que no falte el trabajo.

Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor, quiero que se pueda pasear por todo el mundo sin complejos, porque sabrá idiomas y porque tendrá un título profesional que se cotice en todo el mundo.

Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad, y no tendrá miedo a las ideas de los demás, y habrá aprendido a respetar a todos los que respetan la ley.

Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española, por pertenecer a esa nación tan vieja, tan admirable que le habrá ofrecido las mejores oportunidades, pero que habrá sabido ser exigente con ella para convertirla en una mujer madura y responsable.

A min emocionou-me fondamente.

DICIONÁRIO

Unha para que os do bloque non se mosqueen, que é certo que me meto moito con eles

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008

INFOCELA

Esta idea deu-ma unha persoa logo de ler todos os meses o Infoxove, publicación da Dirección xeral de Xuventude e Solidariedade dirixida por Rubén Cela (a publicación e a Dirección Xeral) e comprobar, mes tras mes, como o señor Cela aparece na maioria das novas publicadas e nunha chea de fotos. Por e para Rubén. A imaxe e semellanza de seu pai político. Gostan máis dunha cámara que un neno dun caramelo.

sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008

LIBERDADE VIXIADA

Isto pasoume pola cabeza un dia paseando pola zona vella de Compostela
(Por certo, xa ten tempo)